Już dziś wiemy, że Piknik Charytatywny „Łatwo Pomagać” będzie odbywał się corocznie w drugą sobotę sierpnia 
Czyli następny 10 sierpnia 2019 roku 

A tu taka mała matematyka 🙂

Dzięki działaniom w ramach Onko-Zbiórki mamy dla pacjentów onkologii i hematologii leczonych w Szpitalu im. A. Jurasza w Bydgoszczy:
* 1.928,00 zł (zbiórka do puszek 9 czerwca na Festynie
Osiedlowym Kapuściska w Bydgoszczy)
* 1.207,82 zł (cegiełka od Równych Babek z KGW Wtelno i
zbiórka do puszek 9 czerwca na Festynie
Rodzinnym we Wtelnie
*1.000,00 zł (zajęcia fitness i zdrowego żywienia)
*411,65 zł (zbiórka do puszek w Pile)
*12.113,37 zł +20,10 € (Piknik charytatywny „Łatwo pomagać”
11 sierpnia w Pieczyskach)
——————————————————————————-
SUMA: 16.660,84 zł + 20,10 €
DZIĘKUJEMY 
A TO NIE KONIEC NASZYCH DZIAŁAŃ 
Pamiętajcie licytacje będą odbywać się na wydarzeniu : Onko-Zbiórka *pomagamy dzieciom z onkologii
Przypominam rodzicom dzieci leczonych onkologicznie regulamin pozyskania wsparcia finansowego 
Regulamin dotyczący rozdysponowania środków pieniężnych zebranych przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać podczas Onko-zbiórki
1. Zgodnie z przyjętymi celami działania Stowarzyszenia, o wsparcie finansowe mogą zwrócić się rodzice/opiekunowie prawni dzieci leczonych onkologicznie w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy osobiście lub telefonicznie. Jeśli pacjent jest pełnoletni i jest leczony onkologicznie w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii powinien sam zwrócić się o wsparcie finansowe.
2. Kwota możliwa do uzyskania jako wsparcie, jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie, po rozpatrzeniu potrzeb pacjenta i możliwości finansowych Stowarzyszenia.
3. Kwota, o której mowa w pkt. 2 regulaminu może obejmować więcej niż jedną fakturę.
4. Pieniądze zostaną przelane na podany nr bankowy konta po wcześniejszym udostępnieniu i zweryfikowaniu przez Stowarzyszenie faktury, w terminie o którym mowa w pkt.12 regulaminu.
5. Stowarzyszenie przeleje częściową lub całkowitą kwotę z faktury/faktur na prywatne konto bankowe rodzica, opiekuna lub pacjenta, o którym mowa pkt.1.
6. Faktura może być przekazana osobiście Wiolecie Górskiej lub na adres Stowarzyszenia.
7. Faktura musi być wystawiona na dane: Stowarzyszenie Łatwo Pomagać NIP 5542946526
ADRES: Gościeradz ul Wyczółkowo 13 86-011 Wtelno
8. Faktura nie może być wystawiona z wcześniejszą datą niż 01.07. 2018r.
9. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie nie będzie podawać do informacji publicznej przyznanych indywidualnie kwot zwrotu, a tylko całkowitą sumę oraz imienną listę osób, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach Onko-zbiórki.
10. Zwrot będzie dotyczył faktur z zakupu leków, żywności, odzieży, obuwia, kosmetyków, sprzętu medycznego bądź rehabilitacji pacjentów wymienionych pkt.1 regulaminu oraz środków czystości, chemii gospodarczej do wyczerpania puli pieniężnej.
11. Termin ostateczny dostarczenia faktur do Stowarzyszenia: 16.11.2018r.
12. Przelanie pieniędzy przez Stowarzyszenie nastąpi w dwóch terminach po zweryfikowaniu faktur, które zostaną dostarczone do Stowarzyszenia. Przybliżone terminy zwrotów za fakturę: pierwszy termin: wrzesień, drugi termin: listopad/grudzień. W uzasadnionych przypadkach termin wypłacenia świadczenia może być w innym miesiącu.
13. Rodzic, opiekun prawny pacjenta lub pełnoletni pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych niezbędnych do przelania pieniędzy za fakturę na jego konto bankowe.
14. Warunkiem uczestniczenia we wsparciu finansowym przedstawionym przez Stowarzyszenie, jest pisemna akceptacja poniższego Regulaminu.
15. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmówienia przelania pieniędzy, nie podając powodu odmowy.
16. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Skomentuj