Medulloblastoma IV stopnia

Według statystyk Międzynarodowej Agencji badań nad Rakiem Polska zajmuje 4 miejsce pod względem częstości występowania guzów mózgu i jest to niestety tendencja rosnąca. Nowotwory mózgu są bardzo istotnym problemem onkologii dziecięcej w Polsce – jest to drugi, co do częstości występowania (po białaczce) nowotwór złośliwy wieku dziecięcego, stanowiący około 20 % zachorowań u dzieci. Na tle tych wymownych liczb wyjątkowo ważna wydaje się edukacja, dotycząca znajomości objawów guzów mózgu. Ich świadomość pozwoli na wczesne szukanie pomocy medycznej, na szybkie postawienie diagnozy i na skorzystanie z nowoczesnych metod leczenia.

Każdy guz mózgu, niezależnie od stopnia złośliwości jest niebezpieczny ze względu na swoją lokalizację. Rozwijający się guz uciska bowiem ważne ośrodki w mózgu, sterujące czynnościami organizmu. Objawy kliniczne guzów mózgu mogą być różne. Niekiedy mają charakter skryty, trwający latami, a czasem nasilają się błyskawicznie po ujawnieniu, nawet w ciągu kilku tygodni.

Niepokojące sygnały

  • bóle głowy, szczególnie po przebudzeniu rano. Wynikają z faktu położenia guza w jamie czaszki, która jest kostną, nierozciągliwą puszką otaczającą mózg. To powoduje, że przyrost nawet niewielkiej dodatkowej objętości w jej wnętrzu prowadzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i pojawienia się obrzęku mózgu.
  • nudności i wymioty, są to bardzo poważne objawy wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, pojawiają się najczęściej rano po przebudzeniu się, kiedy chory pozostaje jeszcze w łóżku.
  • zmęczenie i senność, wynika to z nasilającej się ciasnoty w jamie czaszki, spowodowanej obecnością guza.
  • kłopoty z równowagą i koordynacją
  • zwiększenie rozmiaru głowy u niemowląt (wodogłowie)
  • sztywność karku
  • jedno- lub obustronny niedowład nerwu odwodzącego
  • pogorszenie widzenia – zamazane obrazy, widzenie jak przez mgłę. Innym objawem jest podwójne widzenie przy patrzeniu na oddalone obiekty i nasilające się, gdy chory kieruje wzrok w stronę uszkodzonego nerwu.

Objawy Twojego dziecka mogą zależeć od jego wieku i lokalizacji guza.

Nasilające się bóle głowy, nudności i wymioty towarzyszące bólom głowy, narastająca senność powinny skłonić do szybkiej wizyty u lekarza, najlepiej neurologa lub neurochirurga.

(*Źródło: internet)

Skomentuj