STARTUJEMY z projektem, który ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, bowiem on ma bezpośrednie przełożenie na choroby ludzi. Działania odbywają się w ramach pozyskanego przez nas Bydgoskiego Grantu Ekologicznego, który realizujemy we współpracy z nauczycielem Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy  W przyszłą środę świetlicy na onkologii, o godzinie 9 spotkamy się z leśniczym . Pan Janusz jest człowiekiem, który potrafi z wielką pasją i miłością opowiadać o lasach zarażając młodych ludzi szacunkiem dla otaczającej przyrody 

Całkowitą kwotę, czyli 1100zł  pozyskaną od Prezydenta Miasta Bydgoszczy przeznaczymy na 3 pierwsze nagrody, w 3 kategoriach wieku. Oprócz tego zadbamy o to, żeby wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali prezenty i dyplomy
Konkurs plastyczny Onko- ekologicznie potrwa do 28 września, podpisane prace można oddawać tylko do świetlicy onkologii  Komisja po 7 listopada ogłosi zwycięzców i ogłosi termin wręczenia głównych nagród. Wszystkie nagrody, prezenty i dyplomy dla wszystkich uczestników będą do odbioru w świetlicy 
Prace z wykorzystaniem różnych odpadów / materiałów otrzymujących nowe „życie”.
Trzy kategorie wieku do lat 4, 5-8 lat, 9-18 lat
Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę wiek uczestników oraz wartości artystyczne, inwencję twórczą i wrażliwość estetyczną autora.
www.bydgoszcz.pl     

 www.czystabydgoszcz.pl.

Skomentuj