3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.
ONZ ustanawiając Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.
W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością. Według dokonanych zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego,wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.
A co my możemy dla nich zrobić? M. in wspomóc ich rehabilitację, która często działa cuda, wpłatami na konta fundacyjne 🙂
Alicję
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:
23786 Łoś Alicja – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Laurę
Pomóc można wspierając subkonto Laurki przekazując 1 % podatku na :
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Ul.Lotnicza 37 , 54-154 Wrocław
NR.KRS 0000050135z dopiskiem subkonto HIACYNTA.
Nr. Konta dla wpłat darowizn : Bank Pekao S.A I Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839 z dopiskiem „darowizna na cele ochrony zdrowia HIACYNTA”.

Emilię
Fundacja 'Zdążyć z pomocą’
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 8536 Kaszyca Emilka – Leczenie i rehabilitacja

Weronikę  i Bartka
Fundacja „Lepszy Los”
Ul. Żytnia 60 lok. 31
01-156 Warszawa
lub
https://zrzutka.pl/weronikaibartek

Filipa
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
w tytule przelewu wpisz:
10919 Janowski Filip Piotr

Szymona
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą”
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem: 11948 Noszczyński Szymon Jan
Darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Skomentuj