Nowy rok, nowy okres rozliczeniowy…., w związku z tym ponownie rozpoczynamy udostępnianie Apeli, z prośbą o przekazania swojego 1% podatku. Jak zawsze prosimy o przesyłanie zgłoszeń w wiadomościach poprzez naszą stronę FB Łatwo Pomagać. Do zakończenia okresu rozliczeniowego będziemy przedstawiać Państwu historie potrzebujących dzieci, osób jak również apele organizacji pożytku publicznego, które dzięki wsparciu
w postaci 1% są w stanie finansować pomoc swoim podopiecznym.
Myślimy, że każdy z Państwa znajdzie wśród potrzebujących kogoś, komu chciałby pomóc przekazując swój odpis.
Przypominamy, że przekazanie 1% nic Państwa nie kosztuje, a pieniądze zamiast do państwowej kasy trafiają do organizacji pożytki publicznego
a następnie do osób, które zostaną przez Państwa wskazane (cel szczegółowy – WAŻNE!!!).
Przekazywanie 1 % to bardzo cenna pomoc dla osób potrzebujących…. Pieniądze są przeznaczane m.in. na pomoc dla dzieci, leczenie i rehabilitację osób chorych etc.

ABY PRZEKAZAĆ 1 % PODATKU
Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać:
NR KRS (organizacji)………………, a w polu „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” (CEL SZCZEGÓŁOWY 1%): numer ewidencyjny, nazwisko, imię podopiecznego (ujęte w wybranym przez Państwa APELU-ULOTCE)
Szanowni Darczyńcy, prosimy o wyrażanie zgody w formularzu PIT na przekazanie swoich danych organizacji pożytku publicznego – dzięki temu będą one wiedziały, kto udzielił wsparcia podopiecznym.

Skomentuj