Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim małym pacjentom i ich rodzinom, naszym wolontariuszom
i darczyńcom.

🐣


Spokoju w sercu i pokoju na świecie.
Niech Wielkanocny czas odrodzi wszystko, co dobre, 
przegoni troski i smutki oraz obudzi nadzieję na lepsze jutro.

Skomentuj