Objawy chorób nowotworowych u dzieci lokalizujące się w rejonie klatki piersiowej, brzucha, podbrzusza, kończyn i skóry:

Duszności oraz uporczywy kaszel mogą stanowić symptomy towarzyszące guzom śródpiersia oraz procesom nowotworowym płuc w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej i mięsaków kościopochodnych. W chorobach nowotworowych klatki piersiowej i płuc przyczyną duszności jest bardzo często ucisk na oskrzela i tchawicę przez guzy rozwijające się w śródpiersiu. Dziecko traci chęć do wysiłku fizycznego, a nauczyciele zauważają gorszą wydolność fizyczną na lekcjach wychowania fizycznego.

Poszerzenie naczyń żylnych klatki piersiowej może być objawem rozwijającego się krążenia obocznego, spowodowanego naciekaniem opłucnej lub ściany klatki piersiowej przez nowotwory tkanek miękkich, międzybłoniaki, mięsaki.

Ból brzucha towarzyszący chorobie nowotworowej może naśladować wiele stanów chorobowych. Ból nowotworowy zaburza normalną aktywność dziecka, zmusza do przerwania zabawy, często współwystępuje z pogarszaniem się apetytu. Przerywa sen dziecka. Często chory potrafi wskazać miejsce występowania bólu. Zauważalne jest nasilenie się dolegliwości w czasie i jej zmniejszanie lub nieskuteczność ogólnie dostępnych środków przeciwbólowych.

Badalny guz w jamie brzusznej, wyczuwalny przez rodziców podczas kąpieli czy przewijania, zwłaszcza gdy towarzyszy mu krwiomocz, trudności w oddawaniu stolca czy brak apetytu może okazać się guzem Wilmsa umiejscowionym w nerce.

Asymetria i zniekształcenie powłok brzucha wynika z powiększania się narządu zajętego procesem nowotworowym. Guzy naciekające otrzewną powodują zaburzenia krążenia trzewnego, objawiające się powiększeniem obwodu brzucha.

Krwawienia z układu moczowego zawsze powinny budzić niepokój rodziców. Jeśli krwawieniu towarzyszą objawy: częstomocz, bolesne parcie na mocz, bóle, należy wziąć pod uwagę nowotwór tkanek miękkich w obrębie pęcherza lub miednicy, szybko rosnących guzów uciskających drogi moczowe, .

Powiększenie jąder, zwłaszcza niesymetryczne, bez cech stanu zapalnego, takich jak: ból, zaczerwienienie, powinno budzić podejrzenie choroby nowotworowej. W przebiegu białaczek, chłoniaków, mięsaków poprzecznie prążkowanych dochodzi do naciekania jąder i najądrzy.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe u dziewczynek bywa pierwszym objawem potworniaków wychodzących z jajnika. Może wówczas wystąpić przedwczesne krwawienie miesięczne. Podobnie u chłopców zbyt wcześnie pojawiające się cechy dojrzewania płciowego mogą być wyrazem czynności hormonalnej elementów potworniaka.

Biegunka z towarzyszącą kwasicą metaboliczną i hipokaliemią towarzyszy rozsianej postaci neuroblastoma. Inne nowotwory w których przebiegu obserwuje się biegunki to: chłoniaki i nowotwór nadnerczy.

Zaparcia są obserwowane w przebiegu guzów ośrodkowego układu nerwowego i rdzenia kręgowego, nowotworów przewodu pokarmowego a także w przypadku guzów nowotworowych mogących uciskać przewód pokarmowy.

Bóle kończyn mogą być początkowo odczuwane tylko w okresie aktywności fizycznej, następnie zaczynają dominować spoczynkowe bóle nocne. Opisane objawy są charakterystyczne we wstępnej fazie kostniakomięsaka oraz mięsaka Ewinga. Bóle związane z naciekaniem mięśni i powięzi występują w okresie aktywności dziecka, ograniczając ją. Dotyczy to pozakostnych postaci mięsaka Ewinga oraz mięsaków tkanek miękkich. Bóle kończyn dolnych obserwuje się w przebiegu ostrych i przewlekłych białaczek, guzów kości o różnej złośliwości oraz w przypadkach wtórnego zajęcia układu kostnego przez proces nowotworowy. Gdy bóle o typie rwy udowej lub kulszowej w okresie dziecięcym i dorastania trwają dłużej niż 7 dni, należy przeprowadzić wnikliwą diagnostykę, głównie radiologiczną, ponieważ bóle te mogą być wywołane guzem rozrastającym się w kanale kręgowym lub w kręgach. Ból kości występuje w mięsaku Ewinga i mięsaku kościopochodnym (osteosarcoma) odpowiednio u 89 i 79% dzieci z tymi chorobami. Są to najczęstsze nowotwory złośliwe kości i stanowią 4-7% nowotworów złośliwych wieku dziecięcego. Lokalizują się najczęściej w okolicy stawu kolanowego (osteosarcoma), w trzonie kości udowej czy kościach płaskich (mięsak Ewinga). Chorują najczęściej nastolatki. Bólowi kości towarzyszy najczęściej obrzęk. U dzieci zgłaszających powyższe objawy powinny być jak najwcześniej wykonane zdjęcia rentgenowskie bolesnej kości. Bóle kostno-mięśniowe występują jako jeden z pierwszych objawów u 21-33% dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Często towarzyszą im dolegliwości ze strony stawów i dlatego dzieci te najczęściej podejrzewane są o schorzenia reumatologiczne.

Znamiona barwnikowe powinny budzić niepokój opiekunów. Gwałtowne narastanie wymiarów znamienia, zmiana zabarwienia oraz pojawienie się rumieniowej otoczki wokół nich powinno skłonić rodziców do konsultacji z lekarzem onkologiem lub dermatologiem. Guzki podskórne lub rozwijające się z wcześniej obserwowanych naczyniaków zawsze należy konsultować z lekarzem. Uwagę powinna zwracać także zmiana zabarwienia i wymiarów tłuszczaków czy włókniaków.

Skomentuj