Dziś kontynuacja tematu świadomości chorób nowotworowych u dzieci. Tym razem chcemy odrobinę szerzej przedstawić objawy, które mogą wskazywać na to, że w organizmie dziecka rozpoczął się proces rozwoju nowotworu. Wymienione niżej objawy lokalizuje się w rejonie głowy:

Ból głowy to częsty objaw, który współistniejąc z wymiotami porannymi na czczo, zawsze powinien wzbudzić czujność nowotworową. Guzy mózgu (gwiaździaki, glejaki, oponiaki, rdzeniaki), to po białaczkach i chłoniakach druga co do częstości występowania grupa nowotworów u dzieci. Najmniejsze dzieci nie skarżą się na ból głowy, wiodącymi objawami choroby nowotworowej u nich jest zmiana zachowania, często w postaci płaczliwości czy nadpobudliwości, ponadto powiększenie obwodu głowy czy zaburzenie zdolności patrzenia w górę. Mogą również pojawić się drgawki, podwójne widzenie, pogorszenie ostrości wzroku i ubytki pola widzenia. Baczną uwagę należy zwrócić na niepewny chód, czyli „na szerokiej podstawie”. Bóle głowy są wczesnym symptomem guza mózgu obecnym u 30% pacjentów. Mogą one występować także u chorych z rozpoznaniem neuroblastoma i pheochromocytoma oraz są późnym objawem nowotworów zlokalizowanych w nosogardzieli.

Powiększenie węzłów chłonnych. Węzły chłonne, zwłaszcza szyjne i pachwinowe, stanowią część układu odpornościowego, chroniącego organizm przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Powiększenie węzłów chłonnych do rozmiaru większego niż 1 cm przez okres przekraczający 2 tygodnie przy obecności gorączki, potów nocnych czy utracie masy ciała i wykluczeniu infekcji może budzić podejrzenie nowotworu złośliwego, najczęściejchoroby Hodgkina. Najlepszym sposobem oceny węzła jest badanie histopatologiczne, czyli mikroskopowa ocena pobranego materiału.

Zez, gorsze widzenie czy biały odblask źrenicy mogą być objawami siatkówczaka, czyli nowotworu złośliwego wewnątrzgałkowego. Jednostronny wytrzeszcz gałek ocznych może być spowodowany naciekami pozagałkowymi mięsaka tkanek miękkich. Gdy się pojawią, są wskazaniem do dokładnego badania okulistycznego każdego dziecka, bez względu na jego wiek.

Asymetria twarzy i szyi w połączeniu z powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych, podżuchwowych czy nadobojczykowych, często bez towarzyszących dolegliwości bólowych, może świadczyć o rozwijającym się mięsaku mięśni poprzecznie prążkowanych twarzy, mięsakach kościopochodnych z kości twarzoczaszki, a także chłoniakach złośliwych, wychodzących ze skóry czy węzłów chłonnych szyjnych.

Gorączka jest zazwyczaj objawem infekcji. U większości dzieci temperatura powraca do normy po zastosowaniu leków przeciwgorączkowych. Kiedy jednak utrzymuje się ona pomimo leczenia, wtedy konieczna jest wizyta u lekarza. W niewielkim odsetku przypadków przedłużająca się gorączka może być objawem nowotworu, zwłaszcza gdy pojawia się periodycznie w okresach 3-10-dniowych z bezgorączkową przerwą.

Bladość, męczliwość, osłabienie oraz duża skłonność do siniaczenia czy krwawienie z błon śluzowych jamy ustnej i nosa wraz z powiększeniem węzłów chłonnych to najczęstsze objawy białaczki. Powyższe zaburzenia z towarzyszącym powiększeniem węzłów chłonnych obwodowych czy gorączką to najczęstsze objawy białaczki u dzieci. W ostrych białaczkach wywiad jest krótki, zazwyczaj 2-6 tygodniowy, dlatego niezwykle istotna jest wczesna diagnostyka. Białaczki, czyli choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, stanowią ok. 30 % nowotworów wieku dziecięcego. Najczęstsza z nich jest ostra białaczka limfoblastyczna.

Skomentuj