Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
Dziś odwiedziliśmy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile.
Było jak zawsze kolorowo i bardzo radośnie 👶🎮🎯🎳⚽🎨🎁🎄
Wszystkim podopiecznym życzymy spokojnych świąt. 🎅🎄
Ochrona ofiar przemocy jest bardzo ważna, dlatego też tylko jedno zdjęcie.

Skomentuj