Podsumowanie Weekendu Walecznych Serc

Dla Was Darczyńcy tym razem w podziękowaniu wędruje uśmiech dzielnego Wojownika Filipa, a takich uśmiechów jest wiele więcej 
Zakończyliśmy ( czy na pewno zakończyliśmy ?  ) mega pracowity okres pod nazwą „Waleczne Serca”. Mamy dla najdzielniejszych Wojowników Kliniki Onkologii, Hematologii i Pediatrii Szpitala im. A. Jurasza w Bydgoszczy do rozdania, jako Bony Świąteczne: 36.072,23 zł. Jest to owoc zaangażowania mnóstwa niezwykłych osób   DZIĘKUJEMY💕
Czy to dużo czy mało?
Oddział onkologii pęka w szwach, wyniszczonych choroba dzieci jest mnóstwo. Wiele rodzin przechodzi przez piekło choroby bliskiej osoby. Dla osób z zewnątrz często tragedia to łysa główka, a to tak naprawdę drobiazg przy ogromie cierpienia, z którym mierzą się te dzieci. Pozwolę sobie zacytować wypowiedź jednej mamy, by pomóc zrozumieć, o czym ja mówię: ” Czuje się licho ale wyniki z dnia na dzień coraz lepsze. Bardzo cierpi. Jest cała popalona od chemii. Jedna wielka rana. Stopy i dłonie jak ogień czerwone i palą. Moczymy w chłodnej wodzie, bo nie może wytrzymać. Morfina w ciągłym wlewie, a ból i tak jest okropny. Serce mi rozrywa już nie mogę na to patrzeć… Ale musimy to wytrzymać. ”
Nie znam innego piekła, znam tylko onkologię.. dlatego jakby ktoś chciałby jeszcze dołożyć złotówki to bardzo proszę:
Stowarzyszenie Łatwo Pomagać
konto bankowe: BGŻ BNP Paribas: 56160014621838492930000001
dla wpłat zagranicznych z kodem SWIFT : PPABPLPK
tytuł: darowizna
Możliwość wpłaty z PayPal : stowarzyszenielatwopomagac@gmail.com
Jeszcze raz dziękuję rodzicom, że pozwalacie pokazywać wizerunki swoich dzieci, bo to jedyna droga, by naświetlić ogrom problemów z którymi przyszło Wam się mierzyć, ile dzieci cierpi, jak wiele jest zachorowań. Bądźmy wszyscy rodzice czujni i nie lekceważmy żadnych niepokojących nas sygnałów, bo czas to główny rozgrywający w tych chorobach.

 

https://drive.google.com/drive/folders/1niTPLt2odVqw3D_FeKIZBifa1P0XkAJ3?fbclid=IwAR2zzLfYpZNbzCTTDLpK_wwrNmkhrSiQC1IE7aTqsmxulopibCgj4yX2UYo

https://drive.google.com/drive/folders/1niTPLt2odVqw3D_FeKIZBifa1P0XkAJ3?fbclid=IwAR3R1QnwFAhEoOHhuL36_UNHj237SPUXHD-WgpsB2GfYpv6_S523ib5xVsg

http://tygodnikbydgoski.pl/wydarzenia/zbierali-na-pomoc-dzieciom-z-oddzialu-onkologicznego-razem-z-policja?fbclid=IwAR1_trU-7IRPXZBb2GQKCZKB15Kye3BYltFdNb8UkoxO8RbyNWxwL4yDmvY

https://drive.google.com/drive/folders/1dzyjk_EcgkeX2xL2Qr2Mnjrkv0hCR7hD?fbclid=IwAR2uX86MIJCkBtJfxLZyzi4Jzx_gKi5BtAyTw6pjKb3g1CX1pgSTcdgvOPw

https://drive.google.com/drive/folders/1ImHZ4zd9kvC9aibpwW_XQMEt00RG8F8p?fbclid=IwAR3TSbleJtQoeqvrJU6ECoi2Du-NJIANXqQ-XvoNGhYlzggVwqTf4_POwZU

Regulamin rozdysponowania środków w ramach akcji:

*****************************
Regulamin dotyczący rozdysponowania środków pieniężnych zebranych przez Stowarzyszenie Łatwo Pomagać podczas akcji Waleczne Serca
1. Zgodnie z przyjętymi celami działania Stowarzyszenia, o wsparcie finansowe mogą zwrócić się:
– rodzice/opiekunowie prawni dzieci leczonych onkologicznie w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy,
– rodzice/opiekunowie prawni dzieci długotrwale chorych będących pod stałą opieką Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy,
– rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które skończyły leczenie szpitalne w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy, przebywających na leczeniu podtrzymującym onkologicznie w domu lub objętych opieką poradni onkologicznej do 2 lat po zakończeniu leczenia podtrzymującego.
– pełnoletni pacjenci onkologiczni Kliniki Pediatrii Onkologii i Hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy.
2. O wsparcie finansowe należy się zwrócić wysyłając pisemny wniosek na adres stowarzyszenia -Stowarzyszenie Łatwo Pomagać, ul Wyczółkowo 13 86-011 Gościeradz, do 1 kwietnia 2019r. (załącznik nr 1). Dodatkowo można wniosek wysłać na @: stowarzyszenielatwopomagac@gmail.com.
3. Kwota możliwa do uzyskania jako wsparcie, jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie, po rozpatrzeniu wniosków i możliwości finansowych Stowarzyszenia.
4. Kwota, o której mowa w pkt. 2 regulaminu będzie pochodziła ze zbiórki publicznej nr 2017/5392/OR odbywającej się pod nazwą Waleczne Serca.
5. Pieniądze zostaną przelane na podany nr bankowy konta po wcześniejszy zweryfikowaniu przez Stowarzyszenie wniosku, w terminie, o którym mowa w pkt.7 regulaminu.
6. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie będzie podawać do informacji publicznej wartość przyznanych indywidualnie kwot pieniężnych, wraz z imienną listę osób (i z pierwszą literą nazwiska), które skorzystały z pomocy finansowej, w ramach akcji Waleczne Serca.
7. Przelanie pieniędzy przez Stowarzyszenie nastąpi do 18 kwietnia 2019 r., jako Bony świąteczne dla Walecznych Serc . W uzasadnionych przypadkach termin wypłacenia świadczenia może być w innym terminie.
8. Rodzic, opiekun prawny pacjenta lub pełnoletni pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych niezbędnych do przelania pieniędzy na jego konto bankowe.
9. Warunkiem uczestniczenia we wsparciu finansowym przedstawionym przez Stowarzyszenie, jest przysłanie prawidłowo wypełnionego wniosku: PODANIE O PRZYZNANIE BONU ŚWIATECZNEGO DLA WALECZNYCH SERC.
10. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odmówienia przelania pieniędzy, nie podając powodu odmowy.
11. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Skomentuj